O nas…

Dr.Szczesny

Dr.T.Szczęsny Andrews, Ph.D. specjalizuje się od lat w Tradycyjnej Chińskiej Medycynie i Akupunkturze, których tajniki zgłębiał w Chinach i Korei.
Stosuje również sprawdzone i naukowo udokumentowane metody Dietetycznej Korekty
Żywienia, Homeopatii, Ziołolecznictwa i Irydologii. Posiada doktorat z Fizjologii Żywienia.
Był wykładowcą na Uniwersytetach w Warszawie i Montrealu. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu wymienionych wyżej dziedzin.

klinika regeneracji

Natural Wellness Testing & Therapy Center
4141 Dixie Rd.,Unit 36, Mississauga, ON L4W 1V5
Tel. 416-804-3934
E-mail: medquantum.tandrews@gmail.com