O nas

Dr.Tadeusz Szczęsny Andrews, Ph.D.

Dr.Tadeusz Szczęsny Andrews, Ph.D. studiował nauki medyczne w Polsce. Specjalizuje się od lat w Tradycyjnej Chińskiej Medycynie i Akupunkturze, których tajniki zgłębiał w Chinach i Korei.
Stosuje sprawdzone i naukowo udokumentowane metody Dietetycznej Korekty
Żywienia, Homeopatii i Ziołolecznictwa. Posiada doktorat z Fizjologii Żywienia.
Był wykładowcą na Uniwersytetach w Warszawie i Montrealu. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu wymienionych wyżej dziedzin.

Natural Wellness Testing & Therapy Center
4141 Dixie Rd.,Unit 36, Mississauga, ON L4W 1V5
Tel. 416-804-3934
E-mail: medquantum.tandrews@gmail.com