BIORESONANS…


Nazywano go wieloma terminami, takimi jak biofeedbak, medycyna wibracyjna, elektromedycyna, medycyna elektrokoutyczna itp. Terapia na maszynie do biorezonansu nie leczy choroby; pomaga organizmowi zmniejszyć jego toksyczność lub obciążenie stresem, a zatem pomaga przywrócić „samoregulację” pozwalając ciału wyleczyć się. Najbardziej znane są czynniki stresu środowiskowego, które mogą przyczyniać się do choroby danej osoby, takie jak „elektrosmog”, pasożyty, czynniki alergiczne, bakterie, wirusy i inne patogeny. Niektóre typowe objawy, w których występują stresory środowiskowe, to ogólne bóle, zmęczenie, zaburzenia trawienne, obniżenie odporności, przebarwienia skóry lub po prostu ogólne poczucie „rozbicia”. Wiele osób zastanawia się, dlaczego pomimo naszego postępu naukowego i zamożności coraz więcej osób ma problemy z utrzymaniem dobrego stanu zdrowia.

BIORESONANCE REJUVENATION CLINIC

Dlaczego teraz w XXI wieku mogą dręczyć nas epi- lub pande-mie, dlaczego tacy bezradni jesteśmy wobec natury (choćby obecnie CoronaVirus – endemia). Niektóre zaburzenia są oznaczone „etykietą” – medically uncurable condition (eg.diabetes…?).
Terapia biorezonansowa ma swoje korzenie w latach 70, dr. Franz Morell, niemiecki lekarz, który w swojej praktyce stosował homeopatię, jest jej ojcem chrzestnym. Uważa się, że homeopatia jest „terapią informacyjną”, ponieważ opiera się na podstawowej koncepcji, że woda ma pamięć. Jako takie środki homeopatyczne wykorzystują informacje z substancji rozcieńczonych wiele, wiele razy w wodzie, a pamięć oryginalnej substancji jest przechowywana w tej wodzie. Morall zastanawiał się, czy można rozwinąć swoistą „ektroniczną homepatię” za pomocą sygnałów elektromagnetycznych pobranych z ciała pacjenta. W końcu nasze ciała stanowią 70% wody, więc „informacje” powinny być tam przechowywane, jeśli teoria pamięci wody jest poprawna. I okazuje się, że tak jest. Morell rozpoczął współpracę z inżynierem elektronikiem, Erichem Rasche nad opracowaniem takiego urządzenia terapeutycznego. Wraz z bio-fizykien dr, Ludgerem Marsmannem w 1977 r. opracowaliu filtr do odzielenia „niezdrowych” i „zdrowych” sygnałów elektromagnetycznych pochodzących z ciała. Doprowadziło to do powstania urządzenia do terapii biofeedbakiem, zwanej MORRA, przy użyciu aplikatorów na skórę. Zebrały one informacje energetyczne, zmodyfikowały je i przekazały pacjentowi, aby wzmocnić „zdrowe” energie w ciele oraz pomóc osłabić i wyeliminować energie „niezdrowe”lub „chorobowe”. To wczesne urządzenie do biorezonansu wymagało żmudnej, ręcznej konfiguracji. Późniejsze udoskonalenia systemu, oprzyrządowania i zaleta wbudowanego komputera oraz stworzenie unikalnego software pozwoliło na opracowanie systemu CIF Nelian, którego aparaturę używam już od ponad 15 lat w swojej praktyce w Mississauga, Ontario.
Jeszcze w połowie XIX wieku ludzie nie mieli realistycznych wyobrażeń o pochodzeniu choroby. Następnie, zgodnie z pracami Louisa Pasteura, Roberta Kocha i innych przyjęto „medyczną teorię zarazków” medycyny, opartą na założeniu, że określony zarazek powoduje tę samą chorobę u wszystkich pacjentów we wszystkich warunkach. Jednakże inny uczony lekarz, współczesny Pasteura J.A.Bechamp, uważał, że teoria zarazków jest nadmiernie uproszczona i argumentował, że choroby są wynikiem wielu czynników unikalnych dla wewnętrznego statusu każdej osoby i środowiska zewnętrznego. Taka debata trwa do dzisiaj.
Pogląd wieloskładnikowy jest świetnie wyrażony przez dr. Hansa Seyleá, twórcę teorii STRESSU, wspaniałego naukowca i myśliciela, którego niestety nigdy nie osiągnęła sława nagrody Nobla w tej dziedzinie. Pozostaje mi jedynie satysfakcja, iż był On jednym a mentorów mojego doktoratu.
Żyjemy obecnie w gorączkowym, szybkim życiu. Szeroka gama urządzeń technicznych, niewiarygodnie szybkie środki transportu i komunikacji informatycznej oraz dowolna ilość przetworzonej żywności i produktów chemicznych znacznie ułatwiają i, niestety, jednocześnie utrudniają nam codzienne życie,
Postaram się teraz w skrócie przedstawić Ci, drogi Czytelniku możliwości sprzętowo-programowe maszyny do biorezonansu, używanej w moim Natural Wellness & Therapy Center, Rejuvenation Clinic w Mississauga, a więc jest to:
Ekspresowa ocena stanu zdrowia, Analiza zaburzeń ogólnoustrojowych homeostazy, Wykrywanie najbardziej osłabionych układów w organizmie, Ustalanie przypuszczalnych diagnoz (elalon-podobnych do diagnoz procedowych), Wykrywanie chorób na etapie ryzyka, Lokalizcja patologicznej flory, Lokalizacja ukrytej mikroflory, Wykrywanie niestabilnychwskaźników laboratoryjnych, Wykrywanie dziedzicznej predyspozycji do niektórych chorób, Ocena alergenów, Charkterystka zmian w narządach: zapalnych i zwyrodnieniowych, Wybór i badanie leków (test wegetatywny), Zalecenia dotyczące odzyskiwania zdrowia, Możliwości poprawy zdrowia (kompensacja częstotliwości, terapia biorezonansowa), Określenie stopnia szkodliwości informacyjno-energetycznej dla organizmu, Lokalizacja zanieczyszczeń tj. stopień ich akumulacji w organizmie: mikotoksyny, pestycydy, herbicydy, fungicydy, metale ciężkie, Określenie stopnia akumulacji niebezpiecznych suplementów.


Urządzenie do biorezonansu CIT Nelian pozwala:
Wybrać indywidualny schemat leczenia, Testowanie fali częstotliwości pomaga rozwiązać problem wagi, Software zawiera filtry spektronosodow wielu wiodących producentów suplementów diety i nutraceutyków, Ustalenie przeciwzależności.
Uzyskiwanie informacji od pacjenta przechodzi przez 4 kanały: dwukanałowe elektrody ręczne, słuchawki z wbudowanymi czujnikami i modulator kwantowo-optyczny.
A teraz kilka słów o ogólnych zasadach pozyskiwania informacji z organizmu. Urządzenie wysyła określony impuls, absolutnie nieszkodliwy dla organizmu, który przechodzi przez ciało pacjenta i wychodzi z niego. Wychodzące z ciała sygnały są przechwytywane przez wyżej wymienione kanały, komputer za pomocą programu diagnostycznego przetwarza uzyskane dane i podaje, drukuje wyniki. W rzeczywistości zmiana, która dzieje się z impulsem przechodzącym w punkcie wyjścia, to pełna informacja o procesach zachodzących w organizmie.
Mam nadzieję, że lektura powyższych informacji o charakterze dydaktycznym i poznawczym pozwoliła Ci, drogi Czytelniku przybliżyć meandry współczsenej biologii i medycyny w aspekcie dzisiejszego spojrzenia na zagadnienia, które wciąż są jeszcze tejemnicami Natury, a my staramy się jedynie je podejrzeć i rozwikłać.

Dr. T. Szczę­sny Andrews, Ph.D.