Choroby tętnic – tętniaki

Do chorób układu krążenia należą także choroby aorty i jej odgałęzień.
Zmarł w Toronto mój znajomy, człowiek w kwiecie wieku, bardzo aktywny fizycznie, będący w ogólnie dobrym stanie zdrowia w momencie ostrego ataku choroby, rozpoznanie chirurgiczne i terapeutyczne postępowanie potwierdziły poważną diagnozę – mnogie tętniaki mózgu, niestety pacjenta nie udało się uratować.
Tętniakiem nazywamy ograniczone rozszerzenie naczynia krwionośnego, zazwyczaj aorty lub tętnicy obwodowej. Uważa się, że tętniaki powstają w wyniku miejscowego osłabienia ściany naczynia. Do powstania tętniaków mogą prowadzić: miażdżyca tętnic, torbielowata martwica błony środkowej, kiła, infekcje grzybicze, zapalenie aorty, uraz.
Mogą występować predyspozycje rodzinne, zwłaszcza w przypadku niektórych tętniaków aorty. Tętniaki aorty mogą występować w każdym miejscu wzdłuż aorty, ale w 75% są zlokalizowane w aorcie brzusznej.
Najczęstszą przyczyną tętniaków aorty jest miażdżyca; może ona osłabić ścianę aorty, powodując jej rozszerzenie. Do procesu zwyrodnieniowego naczynia przyczyniają się nadciśnienie i palenie papierosów. Uraz, zapalenie tętnicy i infekcje grzybicze są rzadszymi przyczynami.
Tętniaki bakteryjne występują w miejscach ograniczonych infekcji bakteryjnych lub grzybiczych w ścianie aorty lub innych tętnic. Zakażenie może również szerzyć się do naczyń krwionośnych z przylegających ropni lub z miejsca urazu.
90% tętniaków aorty brzusznej powstaje poniżej tętnic nerkowych, zwykle obejmując jedną lub obie tętnice biodrowe. Tętniaki aorty mogą być wrzecionowate i występujące rzadziej – workowate. Tętniaki wrzecionowate charakteryzują się poszerzeniem całego obwodu aorty, natomiast tętniaki workowate są ograniczonymi kieszeniowatymi uwypukleniami ściany aorty. Często ściany tętniaków wyściela nawarstwiona skrzeplina.
Tętniaki aorty brzusznej mogą powodować ból, zwykle głęboki, o charakterze trzewnym, odczuwany głównie w okolicy lęźwiowo-krzyżowej. Ból jest zwykle stały. Pacjenta może niepokoić nadmierne tętnienie brzu-szne. Tętniaki mogą osiągać duże rozmiary, a nawet pękać bez żadnych poprzedzających objawów.
Badanie palpacyjne może, ale nie musi ujawnić nadmierne tętnienie aorty brzusznej, szczególnie jest to trudne u pacjentów otyłych. Najbardziej skuteczną, nieinwazyjną metodą oceny jest ultrasonografia. Zwykle dostarcza dokładnych informacji o umiejscowieniu i rozmiarach tętniaka. Tomografia komputerowa jamy brzusznej, zwłaszcza gdy jest wykonywana z dożylną iniekcją środka cieniującego, lub badanie za pomocą MRI mogą również określić wielkość i anatomię tętniaka, ale są dużo droższe. Ponieważ pacjenci z tętniakami aorty brzusznej mają uogólnioną miażdżycę, przed zabiegiem chirurgicznym powinni być poddani ocenie kardiologicznej.
Zapewne wielu z czytelników zadaje sobie pytanie czy jest możliwe leczenie tętniaków medycyną naturalną. Otóż w momencie, gdy uszkodzenie tętnic jest już tak daleko zaawansowane, że doszło do powstania tętniaka, a jego wielkość i lokalizacja zagrażają życiu, jedynym ratunkiem jest radykalny zabieg chirurgiczny. Tak bywa – gdy jest już za późno by zapobiegać zmianom miażdżycowym w tętnicach, gdy nic nie robiliśmy aby nie dopuścić do tak poważnego zaawansowania choroby.
Celem zaś dzisiejszego felietonu zdrowotnego jest uczulić Państwa na konieczność stosowania właściwej diety, profilaktyki i czynnego oczyszczania układu krwionośnego z wszelkich zanieczyszczeń chemiczno-środowiskowo-pokarmowych, które w konsekwencji powodują uszkodzenia tętnic, oraz wpływają destrukcyjnie na czynności układu krążenia. Taki między innymi jest cel mojej, już wieloletniej publicystyki na tematy zdrowotne na łamach polonijnych medialnych środków przekazu.
Pęknięcie tętniaka aorty brzusznej zwykle jest poprzedzone przeszywającym bólem brzucha i pleców. Pęknięty lub zagrażający pęknięciem tętniak aorty brzusznej wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Ryzyko operacji pękniętego tętniaka wynosi około 50%, szczególnie złe rokowanie zapowiada pooperacyjna niewydolność nerek. Losy tętniaków są ściśle związane z ich rozmiarami. Tętniaki szerokości mniejszej niż 5 cm rzadko pękają, lecz przy szerokości ponad 6 cm zdarza się to o wiele częściej. Dlatego przy tętniakach ponad 6 cm zaleca się planowe leczenie chirurgiczne, gdy nie ma poważnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
Tętniaki urazowe najczęściej poprzedza tępy uraz klatki piersiowej, zwykle umiejscowiony w miejscu przylegania aorty do tylnej ściany klatki piersiowej. Objawami są najczęściej: ból (szczególnie pleców w miejscach, gdzie tętniak styka się z kręgosłupem lub klatką piersiową); kaszel, świszczący oddech czy krwioplucie, trudności w połykaniu, chrypka.
Najczęstszymi tętniakami tętnic obwodowych są tętniaki tętnic podkolanowych. Tętniaki w tym miejscu są obustronne w 50% i są często związane z tętniakami aorty brzusznej. Mimo, że tętniaki tętnic podkolanowych rzadko pękają, mogą być przyczyną ostrego niedokrwienia w następstwie zakrzepu.
Tętniaki kończyny górnej występują bardzo rzadko, podobnie tętniaki tętnic trzewnych należą do rzadkości. Tętniaki tętnic podkolanowych zwykle wykrywa się w czasie badania przedmiotowego i potwierdza badaniem USG lub Tomografią komputerową. Często spotykamy się z tętniakami wewnątrzczaszkowymi, są to wrodzone tętniaki workowate tętnic wewnątrzczaszkowych, mogą występować w odosobnieniu lub wraz z innymi wrodzonymi anomaliami (jak miejscowe zwężenie światła aorty lub torbielowatość nerek). Są one ważną przyczyną groźnych wewnątrzmózgowych krwotoków podpajęcznówkowych. Tętniaki grzybicze tętnic mózgowych są szczególnie niebezpiecznym powikłaniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia; często kończą się krwotokiem wewnątrzczszkowym.
W kontekście tych kilku bardzo zwięzłych informacji na temat komplikacji związanych z miażdżycą tętnic, nadmiarem cholesterolu w krwi, paleniem papierosów, spożywaniem dużej ilości kawy itp. – raz jeszcze zapraszam Państwa do poważnego traktowania swojego zdrowia, radzę także pamiętać, że wielu wymienionych wyżej problemów można uniknąć, stosując zawczasu, podstawowe zasady prewencyjne, które umożliwia w całej rozciągłości Medycyna Naturalna.
Osoby zainteresowane powyższą tematyką, jak również leczeniem naturalnym zapraszam do konsultacji w Klinice Regeneracji Naturalnej w Mississauga, Telefon: 416 804 3934