Gieratria – sposób na życie


Od niepamiętnych czasów szukano i co jakiś czas ogłaszano (krótko trwające to były sukcesy) wynalezienie tajemniczego eliksiru młodości. Dzisiaj, gdy ludzkość współczesnego świata weszła już zdecydowanie w trzecie milenium takich prób, warto byłoby temat podsumować i wyciągnąć wreszcie wnioski, może jeszcze nie tak bardzo końcowe, ale coś na podobieństwo semestralnej oceny (w skali ostatnich 2-3 setek lat) osiągnięć w tej naukowej dziedzinie.

Starzejemy się

Trzeba pamiętać, że proces starzenia się jest fizjologiczną i nieodwołalną konsekwencją życia. Starzejemy się już od momentu narodzenia. Przebiega to w pewnych, konsekwentnych bardzo czasokresach, aby w pewnym momencie nabrać już dużego ładunku dokonanych zmian regresyjnych, których zaistnienie wprowadza nas w coraz bardziej wyraźny niepokój. Osobiście wolałbym obserwować ten proces jako ciąg zmian fizjologicznych, gdzie patologia starzenia się nie byłaby czynnikiem warunkującym czas trwania życia. W takiej sytuacji średnia życia ludzkiego doszłaby do mniej więcej 125 lat.
Brzmi i wygląda to obiecująco, ale konsekwencje takiej “idylli życia” byłyby najprawdopodobniej mniej różowe, gdyż społeczeństwo ludzi starych nie miałoby szansy egzystencji z powodu braku zaplecza socjalnych dotacji rządów, w których brakować zaczyna młodego pokolenia (pracującego), w porównaniu ze wzrastającą wciąż masą emerytów. Bo nawet obecny przyrost naturalny takich krajów jak Ameryka czy też Europa jest już teraz niebezpiecznie zbyt niski by stawić czoła problemom starzejących się społeczeństw.
Ostatni akapit tych rozważań nie należy bezpośrednio do tematu poruszonego na wstępie, więc wróćmy do sedna sprawy. Przyjrzyjmy się procesowi starzenia. Jest to w rzeczywistości zjawisko w organizmie, podczas którego z upływem lat dochodzi do powstania wielu niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu naszego ciała, jest więc w rzeczywistości poważną i ciągle narastającą chorobą powstałą na tle niedoborów niektórych substancji. Jego początki można dostrzec już po osiągnięciu dojrzałości. W wieku średnim przebiega w miarę niezauważony, a wyraźne objawy pojawiają się dopiero około 60 roku życia. Znane są jednak sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom i kontrolowania tego procesu. Postaram się wykazać, że każdy może przedłużyć swoją młodość oraz zawczasu zadbać o to, by jesień życia odznaczała się zarówno dobrą kondycją fizyczną, jak i psychiczną. W tym, ani w następnych tekstach traktujących o sprawach geriatrii lub długowieczności nie znajdziecie Państwo jednej, krótkiej recepty na Eliksir Młodości, ale natomiast każdy kto chce i postanowi tego dokonać – będzie w stanie kontrolować swój proces starzenia się, bo eliksirem tym jest wiedza i pragnienie jej wykorzystania w ściśle wytyczonym kierunku. W tym miejscu chciałbym pomóc Tobie, drogi Czytelniku w zrozumieniu tych często trudnych zagadnień i służyć pomocą w określeniu dróg realizacji najważniejszych postulatów geriatrycznych. Aby zrozumieć i ustalić właściwy sposób postępowania w procesie profilaktyki i terapii chorób okresu starzenia się musimy zdawać sobie sprawę jakie choroby najczęściej są wynikiem funkcji czasu. MÓZG: zaburzenia pamięci, bezsenność, możliwość częstszych udarów mózgu, depresje, obniżenie ilorazu inteligencji (IQ); SKÓRA: wypadki związane ze zmniejszoną wrażliwością na ból i zmiany temperatury, oparzenia, objawy odparzeń lub uszkodzeń skóry (owrzodzenia) na skutek zaniku tłuszczowej tkanki podskórnej, trudności w utrzymaniu równowagi termicznej, możliwość łatwego przegrzewania organizmu (heat stroke), powodem tego jest niemożność odpowiedniej utraty ciepła z organizmu na drodze wyparowywania; TĘTNICE: pulsowanie w jamie brzusznej, tętniaki, wysłuchiwalne tony naczyniowe, pozytywna współzależność między zwiększonym ciśnieniem krwi i śmiertelnością, objawy arteriosklerotyczne prowadzące do niedokrwienia części lub całych organów; PRZEWÓD POKARMOWY: anemie i raki żołądka na skutek niedoborów żelaza i zmniejszonego wydzielania kwasu solnego, zaparcia, obniżenie syntezy białka, osteoporoza, odwodnienia – wywołane zaburzeniami przyswajania;
UKŁAD MOCZOWY: nie trzymanie moczu lub zbyt częste jego oddawanie, toksemie spowodowane zmniejszeniem wydalniczych możliwości nerek; UKŁAD ROZRODCZY: przerost prostaty, nie trzymanie moczu na skutek zwiotczenia mięśni miednicy, świąd i bolesność narządów płciowych, obawa lub objawy impotencji; MIĘŚNIE i KOŚCI: osteoporoza i złamania, zmęczenie mięśniowe; OCZY: uszkodzenia traumatyczne, katarakty, zmiany starcze soczewek (presbyopia), jaskra; JAMA USTNA: utrata zębów i choroby dziąseł, niedożywienie, pieczenie języka, utrata wagi; USZY: zmiany w uchu wewnętrznym powodujące percepcję ostrych, wysokich dźwięków; SERCE: zmniejszenie siły wyrzutowej serca o 50%, choroby zastawek, zaburzenia rytmu i przewodzenia wskutek stwar-dnienia mięśnia sercowego i odkładania tam wapnia, bloki serca wywołane zmianami sklerotycznymi; PŁUCA: zmniejszenie elastyczności płuc i spowodowane tym zmiany mechanicznych parametrów wydolności płuc, zmniejszenie powierzchni pęcherzyków płucnych, częstsze zapalenia oskrzeli i płuc; UKŁAD IMMUNOLOGICZNY: zmniejszenie aktywności komórek T i B; HORMONY: zmniejszenie poziomu aldosteronu i estrogenu i zanikanie drugorzędnych cech płciowych, zaburzenia w reakcji ustroju na insulinę, zaburzenia funkcji przysadki mózgowej. No nareszcie koniec wyliczania tych wszystkich chorób i objawów, ale celem moim było zgrupowanie w jednym miejscu najczęściej występujących anomalii zdrowotnych, a wywołanych najczęściej zaawansowanymi procesami starzenia się organizmu. Tak więc wystąpienie tych objawów u osób starszych należy traktować nie koniecznie jak infekcję spowodowaną antygenem (bakteria, wirus, pasożyt itp.), to po prostu dlatego, że organizm jest już zmęczony życiem i dotychczasową niezbyt troskliwą ochroną zdrowia wykazywaną przez właściciela. Zapewne można było wiele wcześniej zrobić by uniknąć wystąpienia jeżeli nie wszystkich to olbrzymiej większości przytoczonych wyżej objawów. Mamy do dyspozycji osiągnięcia pracy wielu naukowców, znane są coraz to nowsze substancje, które potrafią zwolnić tempo starzenia się organizmu, a czasem nawet odwrócić część niekorzystnych zmian powstałych w wyniku upływu czasu. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że mamy łatwy dostęp do większości z tych substancji. Występują w pożywieniu, w preparatach wielowitaminowych, znaleźć je można w sklepach ze zdrową żywnością. Naukowcy, rozumiejący holis-tyczne, całościowe funkcjonowanie organizmu nie skupiają swojej uwagi na pojedynczych chorobach, lecz na całym procesie starzenia się, w przebiegu którego coraz słabsze i bardziej bezbronne komórki organizmu narażone są na działanie szkodliwych czynników. Długo trwający proces prowadzi do wyniszczenia i degeneracji zarówno ciała, jak i umysłu.
Proces starzenia się jest nie koniecznie nieuchronną konsekwencją upływu czasu, ale powinien być postrzegany jako choroba obejmująca cały organizm. W ciągu życia komórki tworzące nasze ciało poddawane są działaniu wielu szkodliwych czynników, które z wiekiem powodują coraz większe zniszczenia. Skutkiem tego procesu są liczne choroby przewlekłe, których częstość występowania zwiększa się z wiekiem. Istnieje wiele udokumentowanych dowodów na to, że na każdym etapie życia można wpływać na przerwanie lub spowolnienie procesu starzenia się.
Od wielu wieków ludzkość starała się odkryć źródło młodości. Dziś jest już wiadomo, że przynajmniej częściowo znajduje się ono w materiale genetycznym na poziomie komórkowym.
Tam, w spirali DNA ukryty jest mechanizm wyzwalający procesy starzenia. Tam też należy szukać sposobów zwolnienia tego procesu. Na tej zasadzie opiera się filozofia i praktyczne zastosowanie metod naturalnej i nowoczesnej geriatrii, która jest w całej rozciągłości stosowana w Klinice Regeneracji Naturalnej w Mississauga, Ontario. Użycie odpowiedniej, indywidualnie dobranej metody regeneracji geriatrycznej jest poprzedzone gruntowną analizą objawów i etiologii każdego przypadku, a różnią się one od siebie, prawie za każdym razem.
Każdy, kto zdecyduje się na wypowiedzenie wojny starości dołącza do rewolucji w naukach medycznych polegającej na położenie większego nacisku na profilaktykę niż na leczenie. Tak jak z wiekiem ubywa produkowanych przez organizm hormonów, to całkiem odwrotnie, wraz z upływem lat organizm produkuje coraz więcej homocysteiny. Powoduje ona między innymi zwiększenie krzepliwości, a przez to i gęstości krwi, co może prowadzić do choroby niedokrwiennej serca, a w konsekwencji do zawału mięśnia sercowego. W badaniach statystycznych stwierdzono, że część chorych z zawałem serca miała prawidłowy poziom cholesterolu we krwi, natomiast znacznie podwyższony poziom homocysteiny . Szybkie jej obniżenie następowało po podaniu chorym kwasu foliowego, witaminy B-6. Likwidowano w ten sposób “czynnik starzenia”, a stan zdrowia badanych ulegał poprawie. Wiadomo pow-szechnie, że z wiekiem dochodzi do osłabienia układu immunologicznego, co jest główną przyczyną częściej występujących zakażeń, jak również chorób nowotworowych w podeszłym wieku. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Nowej Funlandii wykazały, że przez podawanie preparatu zawierającego 18 witamin i minerałów udało się “odmłodzić” układ odpornościowy, że w grupie badanych osób w podeszłym wieku w połowie przypadków znacznie spadła częstość infekcji.
W świetle ostatnich badań zaniki pamięci, brak zdolności koncentracji i otępienie występują z niedoborów witaminowych, zwłaszcza witamin z grupy B, jak witamina B-6, B-12 i kwas foliowy. Znane są badania w literaturze fachowej świadczące, że 20-30 procent przypadków choroby Alzheimera i innych rodzajów demencji występuje na tle niedoboru witaminy B-12. Podając tę witaminę, można w pewnych przypadkach uzyskać wysoki stopień poprawy stanu zdrowia. Lekarze europejscy udokumentowali “odmładzający” wpływ liścia miłorzębu na intelekt, przez poprawę ukrwienia mózgu.
Biologiczne sekrety starzenia leżą ukryte głęboko na poziomie molekularnym poszczególnych komórek. Wśród wielu teorii wyjaśniających proces starzenia, jedna z nich wydaje się szczególnie interesująca, zwłaszcza, że pozostaje w zgodzie z najnowszymi odkryciami medycyny. Nie wyjaśnia ona wprawdzie wszystkich aspektów zjawiska, jednak w opinii wielu badaczy pozwala zrozumieć znaczną część procesów, które do tej pory stanowiły tajemnicę natury. Jest to teoria, w myśl której komórki organizmu narażone są na stałe ataki związków chemicznych, tak zwanych wolnych rodników. Efektem tych ataków są uszkodzenia, które z biegiem lat kumulują się, aż wreszcie osiągną stan, od którego nie ma odwrotu. Tak oto ciągła – choć w efekcie końcowym daremna – walka poszczególnych komórek o przetrwanie staje się początkiem procesu starzenia wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami.
Niezwykle ważnym elementem w tym przedsięwzięciu jest właściwa diagnostyka aktualnego stanu zdrowia pacjenta i ustalenie postępowania w zależności od jej wynków i tutaj bardzo pomocna będzie konsultacja przy pomocy komputerowego badania (CyberScan) w Klinice Regeneracji Naturalnej.
To nie wirusy i bakterie są przyczyną większości chorób. Trzeba sobie jasno i trzeźwo uzmysłowić, że najgroźniejsze dla nas są skutki upływu czasu.


Osoby zainteresowane powyższą tematyką, jak również leczeniem naturalnym zapraszam do konsultacji w Klinice Regeneracji Naturalnej w Mississauga, Tel.; 416 804-3934